Prędkość do/od komputera. Nielimitowany dostęp do internetu, dla każdej taryfy publiczny adres IP.

Abonament w umowie
24 miesięcznej

Abonament w umowie
Bezterminowej

Opłata jednorazowa za podłączenie do sieci Internet

259,00* zł

359,00* zł

Taryfa16      16 Mbits / 3 Mbits

 65,00 zł

 75,00 zł

Taryfa20      20 Mbits / 4 Mbits

70,00 zł

85,00 zł

Taryfa25      25 Mbits / 4 Mbits

80,00 zł

95,00 zł

Taryfa30      30 Mbits / 4 Mbits

90,00 zł

105,00 zł

Taryfa40      40 Mbits / 6 Mbits **

115,00 zł

130,00 zł

Taryfa50      50 Mbits / 6 Mbits **

130,00 zł

145,00 zł

Taryfa60      60 Mbits / 6 Mbits **

145,00 zł

160,00 zł

     
     
  Dodatkowo na życzenie
   
Miesięczna opłata za wypożyczenie routera WiFi

10,00 zł

Dostarczanie Faktur VAT w formie papierowej

5,00 zł

Podwyższenie prędkości upload o każde 2Mbits ( miesięcznie )

10,00 zł

Podane ceny uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%

W/w przepustowości przedstawiają wartości maksymalne dla danej taryfy. Wartości zwykle dostępne oraz minimalne określone w warunkach technicznych danego przyłącza.

Cennik dla nowych abonentów podłączanych od 01.09.2022r

Publiczny stały adres IPv4 w cenie abonamentu.

*Cena przyłączeniowa może ulec zmianie, ustalana indywidualnie przed rozpoczęciem prac montażowych.

* * oferta dostępna po sprawdzeniu możliwości technicznych oraz uzależniona od obszaru sieci.