Strefa klienta

Regulamin   Druk cesji praw   Druk aneksu zmieniającego taryfę   (kliknij w dokument, by wyświetlić plik pdf)
Prosimy odwiedzić naszą stronę www; zalogować się do panelu: w-BOK (login i hasło zostały podane w umowie abonenckiej), w zakładce *finanse* zaznaczyć wybraną fakturę i wydrukować.
Rodzaj taryfy można zmienić w trakcie trwania umowy. W tym celu należy skontaktować się z biurem MARTEL tel. 71 722 03 32 w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00
Jest kilka możliwości:
  1. umowę można przedłużyć na czas określony korzystając z oferty dla stałych klientów. W tym celu należy skontaktować się z biurem obsługi klienta by zapoznać się z obowiązującym cennikiem.
  2. umowa obowiązuje na dotychczasowych warunkach, ale automatycznie przechodzi w tryb umowy bezterminowej (umowa na czas nieokreślony)
  3. umowę można wypowiedzieć, pamiętając o 30-o dniowym okresie wypowiedzenia - w tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie.