Kontakt

„MARTEL” Dostawca Internetu

ul. Kościuszki 24b

55-330 Miękinia

tel. 717234567   e-mail: biuro@martel.biz

Biuro Obsługi Klienta czynne w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.

SERWIS TECHNICZNY w dni robocze w godz. 8:00 – 20:00 w soboty 10:00 – 17:00 pod numerem tel. 717234567 e-mail: admin@martel.biz

konto bankowe: PKO BP nr 49 1020 5138 0000 9302 0518 7200

NIP 899-217-96-14  REGON 931914908

UWAGA! Dotychczasowy numer konta 50 1020 5558 1111 1203 4660 0066 zostaje zamieniony na nowy numer rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat na konto o numerze 49 1020 5138 0000 9302 0518 7200. Powyższa zmiana nie wpływa na warunki obecnych umów abonenckich. Zmiana spowodowana jest likwidacją wszystkich starych rachunków firmowych prowadzonych przez bank PKO Inteligo i zastąpienie ich nowymi numerami również w PKO,  MARTEL nie ma wpływu na powyższe zmiany.  Nowy numer konta będzie widniał na fakturach od 01.01.2023r.

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych zgodnych z RODO:  https://martel.biz/ochrona-danych-osobowych/