Aktualności

NOCNE ŚCIĄGANIE !!

Wprowadzamy dla wszystkich abonentów bezpłatną usługę „Nocne Ściąganie” polegającą na nielimitowanej prędkości pobierania danych w godzinach od 01:00 do 07:00.            

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla Abonentów będących osobą niepełnosprawną stosowane przez „MARTEL”w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu MARTEL przy zawieraniu Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu z osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej MARTEL we właściwym skonfigurowaniu i uruchomieniu telekomunikacyjnego Urządzenia Abonenckiego. Dla osób niesłyszących lub niedosłyszących: Dostęp do tłumacza polskiego języka migowego znajduje się… Więcej

RODO Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Ochrona Danych Osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z zawartą przez Panią/Pana umową o świadczenie usług teleinformatycznych jak… Więcej

Czy możliwe jest podpisanie umowy na oboje małżonków?

Jest to możliwe. Jeśli jesteście Państwo nowymi klientami, wówczas należy podpisać umowę na oboje małżonków. Jeśli już jedno z Was ma podpisaną umowę z nami, należy dokonać cesji. Mimo wszystko wystawianie faktur na dwoje małżonków nie przyniesie żadnej korzyści podatkowej w przypadku usług tak tanich, jak nasze. Limit wydatków, które można odliczyć od podstawy opodatkowania… Więcej