Jest to możliwe. Jeśli jesteście Państwo nowymi klientami, wówczas należy podpisać umowę na oboje małżonków. Jeśli już jedno z Was ma podpisaną umowę z nami, należy dokonać cesji. Mimo wszystko wystawianie faktur na dwoje małżonków nie przyniesie żadnej korzyści podatkowej w przypadku usług tak tanich, jak nasze. Limit wydatków, które można odliczyć od podstawy opodatkowania wynosi obecnie 760 zł. Nasze usługi kosztują rocznie 588 zł. Wspólne rozliczanie małżonków umożliwia jedynie podniesienie limitu z 760 zł do 1520 zł. Nie umożliwia “podwójnego” odliczenia kwoty 588 zł (ponieważ wydatek został poniesiony tylko jeden raz). Faktura na dwoje małżonków miałaby sens w przypadku większej ilości usług dodatkowych – np. mając dostęp do Internetu dla 3 komputerów w mieszkaniu, opłata roczna wyniosłaby 828 zł. Zatem w przypadku faktury na jedną osobę od podstawy opodatkowania odliczone zostałoby tylko 760 zł. W przypadku faktury na dwie osoby odliczone byłoby całe 828 zł, co dałoby dodatkową oszczędność w wysokości ok. 13 zł rocznie (zakładając stawkę podatku 19%). W/w wyliczenia mają charakter wyłącznie poglądowy a ew. wyliczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.