Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano przez w Aktualności

Udogodnienia dla Abonentów będących osobą niepełnosprawną stosowane przez „MARTEL”w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu MARTEL przy zawieraniu Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu z osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej MARTEL we właściwym skonfigurowaniu i uruchomieniu telekomunikacyjnego Urządzenia Abonenckiego. Dla osób niesłyszących lub niedosłyszących: Dostęp do tłumacza polskiego języka migowego znajduje się… Więcej

RODO Ochrona danych osobowych

Opublikowano przez w Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA Ochrona Danych Osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z zawartą przez Panią/Pana umową o świadczenie usług teleinformatycznych jak… Więcej

Czy możliwe jest podpisanie umowy na oboje małżonków?

Opublikowano przez w Aktualności

Jest to możliwe. Jeśli jesteście Państwo nowymi klientami, wówczas należy podpisać umowę na oboje małżonków. Jeśli już jedno z Was ma podpisaną umowę z nami, należy dokonać cesji. Mimo wszystko wystawianie faktur na dwoje małżonków nie przyniesie żadnej korzyści podatkowej w przypadku usług tak tanich, jak nasze. Limit wydatków, które można odliczyć od podstawy opodatkowania… Więcej