Rodzaj taryfy można zmienić w trakcie trwania umowy. W tym celu należy skontaktować się z biurem MARTEL tel. 71 723-45-67 w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00